Wij zien een toekomst waarin wordt geëxperimenteerd met combinaties van nieuwe vormen van (tijdelijk) wonen en werken, collectieve, duurzame energievoorziening en toekomstbestendige landbouw op het gebied van voedselproductie en biobased materialen.

Daardoor zien we de noodzaak huidige, onhoudbare monoculturen te doorbreken, en ruimte te maken voor een Blauwe Campus. Dit is een plek waarin zelfvoorziening en het delen van bijvoorbeeld vervoer, energie en (landbouw)grond centraal staat. Deze ontwikkeling biedt zo kansen voor het creëren van een nieuwe, circulaire economie. Voormalige agrarische bebouwing (in de regio Eindhoven) biedt hier wat ons betreft ruimte voor. Juist door hergebruik van locaties en materialen, en het combineren van duurzame functies krijgen deze plekken nieuwe betekenis. Biodynamische landbouw door toekomstboeren draagt bij aan de lokale biodiversiteit en zorgt voor gezonde gronden, wat het ecologisch perspectief versterkt. Het gebied wordt zo ook sociaal levendiger door nieuwe groepen gebruikers en bezoekers, en de combinatie van functies vormen nieuwe dragers voor de (lokale) economie. Zo willen wij bijdragen aan het maken van toekomstgerichte systemen die houdbaar én schaalbaar zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *